Com ens organitzem?

L’assemblea general

L’assemblea general d’Habicoop, constituïda per les cooperatives federades, és l’òrgan d’expressió de la voluntat social.

El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de Habicoop, que gestiona l’entitat i que té competència per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’assemblea general. El consell rector està constituït per les següents persones:

Presidència

Sr. Jordi Gálvez i Fornieles, LLAR UNIÓ CATALONIA, SCCL.

Secretaria

Sr. Ignacio Abascal Vicente, FEM CIUTAT, SCCL.

Vocals (En ordre alfabètic):

Sr. Alexandre Ramón Corrales, GEENI, SCCL.

Sr. David Guàrdia i Mascò, SOSTRE CÍVIC, SCCL.

Sra. Dolors Camats i Luis, COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS, SCCL.

Sr. José Antonio Heras González, LLAR JOVE, SCCL.

Sr. Martí Prat Huertas, CASA ALTERNATIVA, SCCL.

Les seccions de treball

Les seccions de treball se centren en temes o activitats específics facilitant la participació de les cooperatives federades i millorant l’eficàcia de el Consell Rector. Les seccions de treball tenen un pla d’actuació i pressupost propi. Actualment hi ha una Secció sobre Habitatge Cooperatiu en Cessio d’Ús

A proposta del Consell Rector es poden crear grups de treball que se centren en un tema específic i treballen per millorar les capacitats i el funcionament d’Habicoop.

La Secretaria Tècnica

Habicoop té una Secretaria Tècnica que dona suport a les cooperatives federades, implementa i dona seguiment a les decisions del Consell Rector i porta a terme les tasques de coordinació, administració i comptabilitat. Habicoop té a més un conveni especial de col·laboració amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.