Incidència

Fem incidència i col·laborem amb les administracions

Fem propostes a les administracions públiques per fer créixer l’habitatge cooperatiu i les assessorem en polítiques públiques. També oferim un servei d’orientació i assessorament a les administracions, especialment a les entitats locals, per impulsar nous projectes d’habitatge cooperatiu.

Emetem informes i dictàmens sobre temes relatius a l’habitatge i participem en fòrums i comissions consultives amb les administracions públiques. 

Aquí trobareu els últims posicionaments i documents d’incidència elaborats.

Habicoop és membre, entre d’altres, de: