Recursos

Publicacions

Habicoop posa al servei de les cooperatives d’habitatges i de la ciutadania en general publicacions pròpies i d’altres entitats que treballen per a la promoció de l’habitatge cooperatiu.

 

Activitats

A la secció Activitats es destaquen accions que busquen enfortir el cooperativisme d’habitatge.

 

Normativa

En aquesta secció compartim les lleis i normes principals que regeixen el funcionament de Habicoop i de les cooperatives d’habitatges.

Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives.

En data 16 de juliol de 2015 es va publicar al DOGC la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de Cooperatives. El Parlament de Catalunya, va aprovar la nova Llei el 18 de juny, una Llei que pretén donar a les cooperatives el marc jurídic que necessiten per a competir en el segle XXI.

Normativa de cooperatives.

Trobareu la normativa cooperativa ordenada per rang o importància (lleis i decrets llei, decrets, ordres i resolucions) i cronològicament, de la més recent a la més antiga.

Llei 18/2007 del dret a l’habitatge

L’objecte de la Llei 18/2007 és regular el dret a l’habitatge, entès com el dret de tota persona a accedir a un habitatge digne que sigui adequat, en les diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional.

Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

La llei 20/1990, de 19 de desembre, de Règim Fiscal de les Cooperatives, vigent actualment, recull la majoria de beneficis fiscals reconeguts a aquestes societats i que donen lloc a tres nivells pel que fa a la protecció fiscal: Protegides, especialment protegides i no protegides.

 

Enllaços d’interès

Actualment estem preparant model d’estatuts per a cooperatives d’habitatges i un model específic per a cooperatives d’habitatges en cessió d’ús. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per rebre informació actualitzada.

També podeu contactar amb la xarxa regional d’Ateneus Cooperatius que té un servei d’acompanyament per a la creació de projectes d’ESS.

https://aracoop.coop/ateneus-cooperatius