L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús (Cohabitatge)

L’Habitatge cooperatiu en cessió d’ús (Cohabitatge)

Es tracta d’un model alternatiu d’accés i tinença d’habitatge que es basa en la propietat col·lectiva d’un immoble per part de la cooperativa i el pagament del dret d’ús per part de les usuàries (socis i sòcies de la Cooperativa). És un model just i accessible, que evita l’especulació i transforma el sistema d’accés a l’habitatge.

 

Principis i valors del model

Si bé el model en cessió d’ús té reptes d’afrontar com les dificultats per finançar els projectes, l’escassetat de sòl cedit o assequible que faciliti la implementació de projectes o el pes de l’imaginari col·lectiu sobre la propietat o la reticència sobre nous models de convivència , els principis i valors propis del model presenten avantatges innegables sobre el model tradicional de producció d’habitatge.

D’entre els principis i valors es poden destacar:

 • L’absència de lucre i la preservació de la propietat col·lectiva.
 • L’assequibilitat i inclusivitat dels projectes.
 • El foment de l’autogestió i la construcció de comunitat.
 • El compromís amb el creixement i replicabilitat del model i el foment del mercat social i l’economia solidària (ESS).
 • La corresponsabilitat amb l’entorn, la vinculació al territori, el dret a l’habitatge i la sostenibilitat medioambiental.

 

La importància del model en cessió d’ús

 • Promou l’habitatge col·lectiu i l’autogestió, generant maneres de viure més comunitàries.
 • Afavoreix el manteniment del patrimoni: pot donar sortida a patrimoni en desús.
 • Fa més accessible l’habitatge, facilita la sostenibilitat, la participació i la transformació social. 
 • Garanteix la participació i l’autoorganització mitjançant la gestió cooperativa i la presa de decisions col·lectiva.

 

Intercooperació

Per reforçar el model de cessió d’ús, a nivell de Catalunya Habicoop col·labora amb la Sectorial d’habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús de la Xarxa d’Economia Solidaria i a nivell de l’estat espanyol amb el Grupo de Vivienda en REAS Red de Redes.

 

Com integrar-se en un projecte?

Hi ha diverses maneres d’integrar-se en un projecte d’habitatge cooperatiu per a persones individuals, famílies i grups. Ajuntaments, administracions, entitats i persones amb patrimoni privat també poden fomentar la replicabilitat de el model.

A nivell individual: Una persona individual o una unitat familiar pot sumar-se a un grup existent. En aquest cas són de gran ajuda les entitats que ja implementen el model.

A nivell de grups: Grups de persones i/o unitats familiars poden contactar a les entitats que implementen el model i integrar-se en grups consolidats.

Grups consolidats: Un grup consolidat pot conformar una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús i buscar sòls o edificis o bé poden integrar-se com a grup dins d’una entitat que desenvolupa el model. En el primer cas, es pot treballar amb una gestora especialitzada que acompanyi el grup. En el segon, les entitats que implementen el model donen suport als grups consolidats.

Ajuntaments i administracions: Ajuntaments i administracions poden implementar el model amb cessions de sòls i edificis, amb ajuts públics o establint convenis amb entitats socials sense ànim de lucre promotores d’habitatge.

Particulars i entitats privades: Una entitat o persona amb patrimoni privat pot donar-li un ús social facilitant la generació d’habitatge cooperativa en edificis o solars.

 

La Secció d’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús a Habicoop

La Secció d’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús d’Habicoop agrupa les entitats federades que promouen aquest model.

 

 

               

 

                    Habicoop celebra la incorporació d'una nova entitat sòcia compromesa amb la promoció i gestió d'habitatge cooperatiu.         

 

La Secció té els següents objectius:

 • Contribuir al coneixement, enfortiment i creixement del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya. 
 • Analitzar i elaborar propostes en l’àmbit de les polítiques públiques per al desenvolupament de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. 
 • Impulsar aquelles línies i accions del pla de treball d’Habicoop en l’àmbit de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. 
 • Generar un espai de coneixement, intercanvi i coordinació entre les entitats federades d’Habicoop que impulsen projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i altres actors del sector. 
 • Esdevenir un espai representatiu i de referència al país del sector d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. 
 • Coordinació amb altres entitats representatives del l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús (com la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús de la XES o Reas Red de Redes) per a l’elaboració de propostes conjuntes.

 

La cessió d’ús en altres països

En altres països les cooperatives en cessió d’ús són un model molt estès i una alternativa real d’habitatge. Destaquen especialment Dinamarca (amb un 30% del parc d’habitatges, aconseguit en 100 anys), Alemanya (10% del parc d’habitatges, més d’1,8 milions d’habitatges, en 75 anys) i Uruguai (5% del parc d’habitatges en 40 anys) (https://sostrecivic.coop/preguntes-frequents/#hi-ha-experiencies-a-altres-paisos).

La Dinamo / El foment públic del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús a Dinamarca i Uruguai

Sostre Cívic / Experiències internacionals

 

La cessió d’ús a Catalunya

El model a Catalunya arrenca el 2004 i els primers projectes s’implementen entre 2006 i 2013, sobretot en sòls privats en entorns rurals i fortament vinculats a activitats productives amb una forta dimensió sociopolítica. Una segona tanda de projectes es desenvolupa entre 2013 i 2016 ja en sòl i patrimoni cedit per ajuntaments. El model creix entre 2017 i 2021 amb nous projectes per tot el país.

Sostre Cívic / Llargavista Observatori de l’Habitatge Cooperatiu Sostre Cívic / Estat de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya

 

La cessió d’ús a Barcelona

La Ciutat de Barcelona ha sigut una ciutat pionera en el desenvolupament de les polítiques d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. En aquest informe és presenta una fotografia de l’estat de la qüestió de l’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús a la ciutat.

Sostre Cívic / Llargavista Observatori de l’Habitatge Cooperatiu / Els projectes d’habitatge cooperatiu a Barcelona en xifres

Les Claus: un pòdcast amb tota la informació pràctica per viure en un habitatges cooperatiu 

El nou pòdcast Les Claus inclou vuit capítols on us resolem dubtes vinculats a l’habitatge cooperatiu. Es tracta d’un programa de CRÍTIC, presentat per la periodista Laura Aznar i impulsat per Habicoop i Sostre Cívic. La coordinació i la producció són de Laia Soldevila, el disseny sonor i musical de Matías Rossi, el guió i la conducció de Laura Aznar i el disseny gràfic de Fàbrika Gràfika.

Tots els capítols es poden escoltar des de la plataforma Spotify.

Capítol 1. Què és això de l’habitatge cooperatiu?

En aquest episodi visitem Cal Cases, la primera cooperativa d’habitatge en cessió d’ús de Catalunya, que està situada al municipi de Santa Maria d’Oló, al Bages. Amb la Iolanda, membre del projecte, passegem per la masia mentre ens explica com van ser els inicis del projecte i com viuen gairebé 20 anys després. Tot seguit, a la taula d’experts, ens trobem amb la Glòria Rubio Casas, membre de la Dinamo, una fundació que treballa per la implantació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, i l’Eva Ortigosa, coordinadora de projectes de Sostre Cívic, una cooperativa que també treballa per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Amb elles resolem dubtes sobre què és (i què no és) l’habitatge cooperatiu.

Capítol 2. Quan comença i quan acaba el procés per accedir a un habitatge cooperatiu?

En aquest episodi ens plantem a La Xarxaire, una petita cooperativa d’habitatge de vuit unitats familiars al barri de la Barceloneta, de Barcelona. La Lis i l’Esther, dues de les impulsores, ens expliquen com han pres les decisions per rehabilitar l’edifici i fer-lo més sostenible. A la taula d’experts, reunim la Glòria Rubio Casas, membre de La Dinamo Fundació; l’Eva Ortigosa, de Sostre Cívic, i el David Lorente, soci de La Chalmeta, una cooperativa d’habitatge autoorganitzada que es troba al barri de la Marina del Prat Vermell, a Barcelona. Amb ells, coneixerem els tempos de gestió d’un projecte d’habitatge cooperatiu.

Capítol 3. Qui impulsa aquests projectes?

En aquest episodi visitem Clau Mestra, un projecte de masoveria urbana que just comença a caminar a les antigues cases dels mestres a la Floresta (Sant Cugat del Vallès). La Joana i el Jordi, dos dels seus impulsors, ens ensenyen les obres de l’edifici mentre expliquen els diferents entrebancs que han superat per fer realitat el projecte. A la taula d’experts, ens trobem amb la Maria Josep Lázaro, sòcia de la cooperativa Perviure, que acompanya processos d’habitatge col·lectiu i cooperatiu; el Martí Prat, membre de l’Associació Casa Alternativa, i la coordinadora de projectes de Sostre Cívic, Eva Ortigosa, per resoldre dubtes sobre qui impulsa projectes d’habitatge cooperatiu.

Capítol 4. On se n’impulsen?

En aquest episodi visitem El Turrós, un habitatge cooperatiu rural situat a Argelaguer, a la Garrotxa. La Mireia i l’Anna, dues de les impulsores del projecte, ens expliquen que el seu model va més enllà del conviure: els terrenys al voltant de la casa també els serveixen per impulsar una iniciativa d’autoabastiment agroecològic amb els veïns. A la taula d’experts, reunim la Maria Josep Lázaro, treballadora i sòcia de Perviure, i la Glòria Rubio Casas, membre de La Dinamo Fundació, per conèixer diferents models i ubicacions de projectes cooperatius d’habitatge.

Capítol 5. Per a qui estan pensats?

En aquest episodi visitem Walden XXI, un projecte sènior a Sant Feliu de Guíxols. El Joan, la Rosa i la Glòria, tres membres del grup, expliquen, mentre passegen per les instal·lacions de la seva nova casa, per què l’habitatge cooperatiu és una bona alternativa a les residències privades de gent gran.  A la taula d’experts, ens trobem amb la Sílvia Fernández, sòcia de La Morada, un habitatge cooperatiu encara en procés que acull bollerestrans i altres identitats dissidents al barri de Roquetes, de Barcelona; amb l’Anna Corrons, sòcia de Can 70, el primer habitatge cooperatiu sènior de Barcelona; també amb la Pepa Muñoz, sòcia del grup cooperatiu TEB, que impulsa habitatge cooperatiu per a persones amb diversitat funcional, i amb la membre de Sostre Cívic Eva Ortigosa. Amb totes elles analitzem per a qui està fet l’habitatge cooperatiu i totes les possibilitats que s’obren per a col·lectius diversos que han estat invisibilitzats.

Capítol 6. Per què són importants?

En aquest episodi visitem Sotrac, un projecte d’habitatge cooperatiu que just acaba d’aconseguir un solar públic en cessió d’ús al barri de la Bordeta, de Barcelona. Un dels seus membres, en Lorenzo, ens explica per què són necessaris més projectes com el seu en una època de forta especulació immobiliària. A la taula d’experts, parlem amb l’Eva Ortigosa, membre de Sostre Cívic, i amb la Nora Ancarola, sòcia de La Renegà, un projecte d’habitatge cooperatiu feminista que just acaba de brotar a Santa Maria de Palautordera. Amb totes dues analitzem per què és important impulsar projectes d’habitatge cooperatiu.

Capítol 7. Com s’acompanyen els processos?

En aquest episodi visitem La Borda, un habitatge cooperatiu al barri de la Bordeta, de Barcelona, on ja fa més de cinc anys que hi conviuen una seixantena de veïns. Un d’ells, l’Ernest, ens ensenya les instal·lacions i ens explica com funciona la convivència entre tots ells. A la taula d’experts, parlarem amb la Lali Daví, arquitecta de Lacol i coordinadora d’activitats de La Dinamo Fundació; amb l’Àngel Estévez, soci de Sostre Cívic, i també amb Diego Carrillo, soci de la cooperativa d’arquitectes Celobert. Amb ells, tindrem una conversa sobre com s’acompanyen els projectes d’habitatge cooperatiu.

Capítol 8. Quant costa?

En aquest darrer episodi visitem Cirerers al barri de Roquetes, de Barcelona, un edifici cooperatiu que fa pocs mesos que va inaugurar-se. Parlem de tot el procés de construcció d’aquest projecte amb l’Homera i la Jennifer, dues de les habitants de l’edifici. A la taula d’experts, tenim la Lali Daví, arquitecta de Lacol i membre de La Dinamo Fundació; el David Guàrdia, coordinador de projectes de Sostre Cívic; el Guillem Fernández, economista i membre de Coop57, i l’Àlvar Sanz membre de Fiare Banca Ètica. Amb tots ells analitzarem quins són els costos de l’habitatge cooperatiu

Propostes per enfortir el model

Habicoop s’ha unit a la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús de la XES i a més de 200 organitzacions, col·lectius i persones individual per enfortir la col·laboració amb el sector públic amb ajuts econòmics específics i facilitats per accedir al finançament, entre d’altres.

Ajuts a les cooperatives i a les persones sòcies

 • Reservar una quota mínima del 25% per a habitatge cooperatiu en cessió d’ús dels ajuts estatals provinents del Pla Estatal d’Habitatge destinats a lloguer i cessió d’ús.
 • Creació d’una línia d’ajuts Habitatcoop per part de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives per a la capitalització de les cooperatives o que permeti la reducció de les aportacions de capital de les persones sòcies habitants.
 • Crear una línia d’ajuts per a l’adquisició de sòl o edificis de titularitat privada i de règim lliure per a la seva promoció o rehabilitació i impuls d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de protecció oficial.
 • Assimilació de la cessió d’ús al lloguer en tots els ajuts públics existents, com són els ajuts per al pagament del lloguer.

Millora de la fiscalitat a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús:

 • Aplicar un tipus d’IVA superreduït (4%) a la promoció i construcció d’habitatge social cooperatiu en cessió d’ús per part del govern de l’estat
 • Bonificacions fiscals en l’àmbit local als habitatges cooperatius en cessió d’ús (IBI, ICIO, etc).
 • Consideració de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús cooperatives especialment protegides.

Millora del finançament

 • Millora de les condicions de les línies de finançament públic, especialment amb l’Institut Català de Finances, amb l’objectiu de fer més assequible les promocions. Entre d’altres, proposem augmentar el termini d’amortització i l’import finançat per habitatge.
 • Impuls de noves línies de finançament complementàries i altres instruments financers des del sector públic per les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.

Millora de les garanties públiques per a l’accés al finançament

 • Crear una línia d’aval per al finançament de promocions d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per part de les Societats de Garantia – Recíproca que compti amb suport públic.
 • Implicació de les diferents administracions públiques en la constitució d’un fons cooperatiu que faciliti la constitució d’avals financers.

Per a més informació consulti https://xes.cat/2021/01/19/fem-assequible-lhabitatge-cooperatiu-2/

Cohabitatge Sènior

A la secció de cessió d’ús de Habicoop, les cooperatives Sostre Cívic i la Cooperativa Obrera de Vivienda (COV) han dinamitzat el Grup de Treball d’Habitatge per a Gent Gran (Cohabitatge Sènior) que té com a objectius:

 • L’accés a un habitatge digne, accessible i saludable
 • Disposar, sempre que calgui, d’aquells serveis i suports que permeten garantir una vida activa, independent i participativa en el propi entorn comunitari
 • El cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, en el marc d’un model alternatiu d’accés a l’habitatge, més just i accessible, sense ànim de lucre, no especulatiu i transformador.

En aquest espai es fa xarxa amb grups, cooperatives i persones interessades a compartir informació i alhora també per compartir les dificultats i reptes del desenvolupament dels projectes. Es consensua una definició (àmplia) del model per a una vida independent, autònoma i en comunitat per a gent gran (1) a partir de la reivindicació dels drets a envellir i morir dignament i (2) a partir dels avantatges que suposa el model respecte altres alternatives (altres fórmules jurídiques) i altres solucions residencials. Es busquen solucions per als desafiaments interns (cohesió del grup, definició del model propi de cada projecte…) i externs (accés al sòl, finançament…). I es fa pedagogia i incidència amb arguments (1) per donar a conèixer el model a entitats financeres, institucions i societat en general i (2) per defensar el model davant de les institucions i impulsar canvis legislatius i normatius.

El document marc ‘Habitatge cooperatiu amb serveis pel dret a una vida activa i independent‘, aporta unes bases referencials i proposa una metodologia per a realitzar una diagnosi i formulació estratègica, amb objectius, iniciatives i accions rellevants, per tal de plantejar i posar en marxa la iniciativa conjunta de Sostre Cívic i la Cooperativa Obrera de Viviendas ‘Impuls Habitatge Cooperatiu amb Serveis‘, tot comptant amb el suport de la consultoria social Alter Civites.

 

Elements claus del cohabitatge sènior
Cohousing senior – Hispacoop Habitatge cooperatiu sènior – Sostre Cívic
 • Comunidad autopromovida, autodiseñada, autogestionada y democrática.

Los miembros de la comunidad participan en la promoción, en el diseño arquitectónico y en la gestión del día a día y solamente solicitan ayuda externa puntual. Las normas que rigen el proyecto y la convivencia se basan en la democracia, decidiendo lo más adecuado para las personas.

 • Modelo cooperativo.

Los valores del cohousing y los valores cooperativos se alinean al ser un colectivo que se une de forma voluntaria para satisfacer necesidades y aspiraciones comunes de tipo económico, social y cultural mediante la autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

 • Diseñan su espacio.

Favoreciendo la convivencia y aumentando el contacto social.

 • Preocupación por la sostenibilidad.

Respeto al medioambiente, aprovechamiento de los recursos y desarrollo sostenible deben ser ejes del proyecto.

 • Intergeneracionalidad y compromiso para toda la vida

Aunque la mayoría de los proyectos están enfocados hacia el colectivo de 50 y más años, existen experiencias que trabajan la Intergeneracionalidad..

 • Dissenyat per millorar la vida de les persones que hi viuen i el seu entorn.

L’habitatge d’ús privat es complementa amb zones comunes per a la trobada, l’ajuda mútua i les activitats compartides. A més, el cohabitatge aposta per un model de vida sostenible i respectuós amb el medi ambient: compartir millora l’eficiència energètica i redueix els residus.

 • Econòmicament viable.

El projecte es finança de manera col·lectiva i els recursos i espais són compartits per reduir els costos.

 • Respectuós amb la individualitat dins la col·lectivitat, també en l’àmbit econòmic.

Cada soci participa en les despeses comunes, tot mantenint la seva independència econòmica.

 • Pensat per posar les cures al centre.

S’inclouen espais i serveis d’atenció a les necessitats de la gent gran.

 • Cooperatiu.

El projecte es gestiona entre les persones sòcies, sense jerarquies, a través de la gestió col·lectiva i l’autopromoció. Promovem així l’economia col·laborativa!

Llargavista: Observatori de l’habitatge cooperatiu

Que és?

Aquesta iniciativa vol observar l’estat i l’evolució de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús arreu del país. L’eina està construïda amb mirada llarga, a llarg termini, per tal de consolidar i fer créixer l’habitatge cooperatiu com a model transformador i no especulatiu d’accés i tinença de l’habitatge.

Quins objectius té?

El principal objectiu és fer una anàlisi quantitatiu i qualitatiu del sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, tant d’informació vinculada a les persones i unitats de convivència que hi participen, de les característiques de l’edifici o del projecte, com d’altres elements d’interès vinculats al projecte com informació econòmica i financera o el seu l’impacte social. Aquesta informació, sistematitzada i sostinguda en el temps, pot ser d’interès al sector de l’habitatge cooperatiu, món acadèmic, administracions públiques i mitjans de comunicació, entre altres agents. D’altra banda, preten mostrar la informació de manera accessible i entenedora per tal de difondre el model, els projectes i la seva evolució a tota la ciutadania amb una funció clarament divulgativa.

En que consisteix?

El principal producte de l’observatori és la web i el mapa que incorpora, en que s’hi mostren totes les iniciatives censades d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, amb informació de cada projecte. Les dades són obtingudes mitjançant qüestionaris que responen els grups i projectes d’arreu del país i mitjançant entrevistes a grups i diversos agents.

Informes

L’eina Llargavista permet fer recerques i anàlisis de l’estat actual de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, amb dades de les diferents experiències, i amb el suport i col·laboració d’entitats especialitzades en la recerca social.

Recursos destacats

Publicacions de referència

Manual de l'habitatge cooperatiu

Manual d’habitatge cooperatiu

 

Manual elaborat per l’Ajuntament de Barcelona on s’aprofundeix en el model de cooperativisme en règim de propietat i la cooperativa en cessió d’ús.

Les claus de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús

Les claus de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

 

Guia elaborada per Sostre Cívic amb l’objectiu de descriure i fer més entenedores les característiques bàsiques del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús.

PROCÉS DE PROMOCIÓ D'UN PROJECTE D'HABITATGE COOPERATIU EN RÈGIM D'ÚS

Procés de promoció d’un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

 

Publicació de La Dinamo amb les diverses fases dins el procés de promoció d’un projecte d’habitatge cooperatiu  segons l’esquema Aproximació> Impuls> Consolidació> Materialització> Convivència.

Cessió d’ús: marc legal

 

Guia elaborada per Sostre Civic on recullen el marc legal que opera i regula l’àmbit de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

Habitatge cooperatiu amb serveis pel dret a una vida activa i independent a la comunitat: Primeres bases per l’impuls a un model d’habitatge cooperatiu amb serveis

 

Document marc elaborat per Sostre Cívic i la Cooperativa Obrera de Viviendas que aporta unes bases referencials i proposa una metodologia per a realitzar una diagnosi i formulació estratègica per tal de plantejar i posar en marxa la iniciativa conjunta ‘Impuls Habitatge Cooperatiu amb Serveis‘.

Com crear un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

 

Guia pràctica elaborada per La Dinamo amb dues cares: una on es dona resposta a algunes preguntes bàsiques com què és l’habitatge cooperatiu, per què creuen que s’ha d’apostar per aquest model i què necessitem per engegar un projecte d’aquestes característiques; i, a l’altra cara, una infografia amb les diferents fases i accions que es poden anar desenvolupant durant tot el procés.

Com dissenyar i posar en marxa un projecte de cohabitatge sènior

 

Aquesta guia elaborada per Perviure apunta alguns dels temes més importants a tenir en compte per al disseny i la posada en marxa d’un cohabitatge sènior.
Està pensada per persones grans i grups que pensen en aquest model i no saben com dur-lo a terme.

Podeu consultar més recursos en aquest apartat.

 

Biblioteques d’entitats especialitzades

Escola Perviure / https://perviure.org/escola/

Publicacions Sostre Cívic / https://sostrecivic.coop/publicacions-i-descarregues/

Publicacions La Dinamo / https://ladinamofundacio.org/recursos/#publicacionsdinamo

Publicacions Cohousingcoop / https://cohousingcoop.es/documentacion/