Conveni ESAL: Accelerem la provisió d’habitatge social!

Les entitats

Habicoop, la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac) i la Associació Xarxa d’Economia Solidària (XES) han signat un conveni marc per a la provisió d’habitatge destinats a lloguer assequible i cessió d’ús sobre solars i finques municipals de l’Ajuntament de Barcelona.

El conveni

Seguint el model de ciutats com Viena, Amsterdam o Berlin el conveni estableix un marc de col·laboració publica-social-comunitaria per contribuir a donar resposta a les necessitats d’habitatge de la població de Barcelona en línia amb l’Agenda Urbana 2030. Amb el nom de ‘conveni marc per a la provisió d’habitatge destinats a lloguer assequible i cessió d’ús mitjançant la constitució d’un dret de superfície a favor d’entitats socials sense ànim de lucre sobre solars i finques municipals de l’Ajuntament de Barcelona provinents del patrimoni municipal de sol i l’habitatge’, d’ara endavant simplement conveni, s’aposta per agilitzar l’ampliació del parc públic protegit a la ciutat de Barcelona.

Així el conveni es fixa com a objectiu aixecar i/o rehabilitar 1.000 pisos durant els propers anys, i per fer-ho possible, s’anirà proveïnt de solars i edificis. El sòl i edificis que posa a disposició l’Ajuntament són béns de caràcter patrimonial i per això d’acord amb la legislació es poden transmetre de forma directa al tractar-se d’entitats sense afany de lucre per a promoure habitatge social.

El procediment per les adjudicacions

El propi disseny del conveni aporta una major celeritat en tràmits i processos, sempre garantint la titularitat pública del sòl al llarg del temps i el seu desenvolupament per part d’entitats socials sense ànim de lucre, fundacions o cooperatives.

El funcionament previst consisteix en la constitució de dues taules d’elaboració de propostes; una per a les promocions de lloguer i l’altra per a la cessió d’ús. Cohabitac i la FCHC formaran la primera taula per tal de rebre i proposar el millor projecte de promoció de lloguer per a cada solar o edifici, mentre que la mateixa FCHC i la XES formaran la taula que farà el mateix per a les propostes de cessió d’ús.

Les propostes es faran arribar a la Taula de Designació formada per l’Ajuntament de Barcelona, que tindrà la majoria, i GHS. Aquesta Taula de Designació serà l’encarregada de validar o no les propostes. Els membres designats per GHS en aquesta comissió no podran ser part interessada en l’adjudicació que es tracti, i l’assignació de solar o edifici final es farà sempre per part de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Accedeix a la pàgina web dedicat amb tota la informació sobre el conveni i informació específica per a cooperatives d’habitatge: https://habitatge.social/barcelona/