Històries de cohabitatge: La Teulada

13/05/2024

Qui sou?

La Teulada – Cohabitatge Terrassa.

Qui impulsa el projecte?

Les sòcies de la Teulada amb l’acompanyament de La Dinamo.

On es trobarà?
Al carrer Mas Adei. 42 de Terrassa (Vallès Occidental).

Quan es va crear i quantes sòcies sou?
El 2021 es va constituir La Teulada – Associació terrassenca per al cohabitatge. El febrer de 2023 es van fundar La Teulada Cooperativa, que actualment porta endavant el projecte d’habitatge cooperatiu. Actualment som 19 sòcies.

Com va sorgir la idea d’unir-vos en cooperativa d’habitatge?
L’any 2019 diversos socis de la cooperativa de consum ecològic l’Egarenca van descobrir un interès comú per promoure l’habitatge cooperatiu i engegar una iniciativa que estengués els principis de l’economia social i solidària a l’àmbit residencial. El 2021, aquest grup va constituir la Teulada – Associació terrassenca per al cohabitatge per consolidar el projecte i reunir més famílies interessades en aquest model de veïnatge. El febrer de 2023, deu socis d’aquesta associació van fundar La Teulada Cooperativa amb l’objectiu d’aconseguir un terreny on construir un edifici
amb criteris de sostenibilitat i estalvi energètic, amb espais comuns per fomentar el suport mutu i l’aprofitament de l’espai, i amb la voluntat d’esdevenir un nou punt de referència en el cooperativisme de Terrassa.

Per què decidiu apostar per aquest model?

A La Teulada creiem que apostar per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús és apostar per dirigir-nos cap a un model d’habitatge i construcció que promou la propietat cooperativa i garanteix un habitatge estable, autogestionat i -un element clau- un habitatge no especulatiu i que, per tant, promou la desmercantilització d’un dret bàsic, l’habitatge. El fet de garantir la construcció d’uns espais comuns també permet crear una comunitat de veïnes que interaccionen, creen cohesió i donen accés a l’habitatge a col.lectius més desfavorits. En el cas concret del nostre projecte, aquest aspecte queda palès amb la participació de la fundació Prodis i la inclusió d’alguns dels seus usuaris com a socis de la cooperativa. Així mateix, aquest tipus de convivència també posa èmfasi en la sostenibilitat, ja que el projecte que estem desenvolupant té en compte aquest aspecte tant en la construcció, com en el reaprofitament de recursos evitant un excés d’espais privatius en favor d’espais comunitaris un cop s’inicii la convivència; i la sostenibilitat mediambiental promovent l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables.

«Un dels seus trets més distintiu serà el caràcter fortament inclusiu. Es reserven un terç dels habitatges per a persones amb trastorns mentals o discapacitat intel.lectual»

Quin perfil o perfils de persones integren el projecte?

La Teulada està formada per unitats de convivència diverses: hi ha unitats familiars individuals, parelles sense fills, parelles amb fills i famílies monoparentals. Hi ha sòcies de diverses edats compreses entre els 30 i els 60 anys.

Les sòcies de La Teulada
Les sòcies de La Teulada

 

Quina diríeu que és la particularitat més destacada del projecte?

El projecte que està desenvolupant actualment La Teulada serà el primer a Terrassa i un dels seus trets més distintiu serà el caràcter fortament inclusiu, amb la incorporació de la fundació terrassenca Prodis com a sòcia de la cooperativa. Amb aquesta col.laboració, es reserven un terç dels habitatges per a persones amb trastorns mentals o discapacitat intel.lectual. Els membres de Prodis que convisquin a la comunitat hi participaran de forma plena, afavorint així una bona relació entre totes les veïnes, i promovent un model innovador i integrador amb la idea de poder-lo replicar en futures promocions. La inclusió és una particularitat important en el nostre projecte.

En quina fase es troba el projecte?

A dia d’avui, la cooperativa ja ha signat la cessió del dret de superfície del solar de Mas Adei, 42 i ja podem iniciar el projecte. En l’àmbit arquitectònic, ja s’ha presentat el projecte bàsic i totes les unitats de convivència tenen assignat ja un habitatge. Ara mateix ens trobem en el pas previ a començar la licitació d’obra amb l’objectiu d’iniciar la construcció durant la tardor de 2024.

Ens expliqueu algun altre projecte d’habitatge cooperatiu que us resulti inspirador?

No hi ha un projecte en concret que ens hagi inspirat en si, més aviat coneixem altres experiències o n’hem pogut visitar algunes de les que hem anat adquirint conceptes i pràctiques que ens han semblat interessants. Teníem coneixement del projecte d’habitatge cooperatiu La Borda, de Barcelona, pel fet de ser un dels primers models i pioners en aquest àmbit. El fet de comptar amb l’acompanyament de La Dinamo, també ens permet estar en contacte amb projectes que ja estan en funcionament i d’altres que s’estan iniciant, però no hem aprofundit en el coneixement de cap d’aquests models. Com a grup també hem participat en alguna jornada de portes obertes que ens ha permès conèixer millor algun projecte i visitar els seus habitatges, com és el cas de la cooperativa Cirerers o Clau Mestra.