Històries de cohabitatge: mosaic

25/04/2024

Qui sou?

mosaic, en minúscula i sense article!

 

Qui impulsa el projecte?

L’Associació mosaic, amb la col·laboració de La Dinamo.

 

On es trobarà?
Encara no tenim edifici, però lluitem per un solar al barri de Poblenou de Barcelona.

 

Quan es va crear i quantes sòcies sou?
Es crea l’any 2022 i actualment som 18 unitats en convivència: 26 persones adultes i 35 entre persones adultes i infants

 

Com va sorgir la idea d’unir-vos en cooperativa d’habitatge?
La idea de formar una cooperativa d’habitatge va néixer durant unes xerrades per al foment de l’habitatge cooperatiu que es van realitzar a principis del 2022 a l’Ateneu Popular de la Flor de Maig del Poblenou. Aquests esdeveniments es van organitzar amb la col·laboració de la cooperativa d’habitatge Abril i La Balma, i van inspirar la creació de mosaic com una resposta a la necessitat de trobar alternatives d’habitatge sostenibles i comunitàries al nostre entorn.

 

Per què decidiu apostar per aquest model?
Hem apostat per la creació d’una cooperativa d’habitatge perquè creiem fermament en els valors de la comunitat, la participació democràtica i la sostenibilitat. A través d’aquest model, busquem no només garantir un habitatge digne per als nostres membres, sinó també promoure la cohesió social i la solidaritat entre nosaltres i amb el nostre entorn.

«La creació de mosaic és una resposta a la necessitat de trobar alternatives d’habitatge sostenibles i comunitàries al nostre entorn.»

 

Quin perfil o perfils de persones integren el projecte?

El nostre projecte compta amb una diversitat de perfils que reflecteixen la riquesa i la pluralitat de la nostra comunitat. Actualment som 35 membres, i ara mateix estem en creixement per donar cabuda a les persones en llista d’espera. Entre nosaltres hi ha persones de classe treballadora amb rendes baixes, persones de generacions diverses, des de nadons fins a persones jubilades, persones migrades, persones amb diverses orientacions sexoafectives, integrants amb experiència en moviments socials i altres que s’han unit per primera vegada a un projecte associatiu. La diversitat és el fonament de la nostra comunitat.

 

Cooperativa Mosaic
Cooperativa mosaic

 

Quina diríeu que és la particularitat més destacada del projecte?

La nostra aposta per un model d’habitatge cooperatiu que és inclusiu, divers, altament participatiu i arrelat al Poblenou. mosaic no només ofereix un lloc per viure, sinó que també és un espai de construcció comunitària, on les diferències són celebrades i les veus de tots els membres són escoltades i respectades.

 

En quina fase es troba el projecte?

En l’actualitat, el projecte de mosaic es troba en una fase activa de  desenvolupament i consolidació. Hem establert les bases de la nostra cooperativa, hem definit els nostres principis i valors, i estem treballant colze a colze per dur a terme els nostres objectius comuns, al mateix temps que ens organitzem per trobar un espai idoni on poder desenvolupar el nostre projecte. Estem emocionades per veure com evoluciona i creix la nostra comunitat en els propers anys.

 

En cas que ja s’hagi iniciat la convivència, com resumirieu aquesta experiència?

Encara no hem iniciat la nostra convivència, i estem aprofitant aquests temps d’espera per a construir vincles de confiança i afecte, codis de relacionament, de cures i de prevenció i resolució de conflictes, per tal que la convivència ens trobi unides i fortes.

 

Ens expliqueu algun altre projecte d’habitatge cooperatiu que us resulti inspirador?

Sí, tot el moviment d’habitatge en cessió d’ús a Barcelona, en conjunt, ens resulta inspirador i ens influeix a l’hora de dissenyar el nostre camí. Potser si haguéssim de destacar alguns projectes, per afinitat i coneixença mútua, destacaríem La Balma i Abril, tots dos instal·lats al Poblenou. A d’altres barris de la ciutat hem visitat i ens agrada molt la feina feta per Cirerers, La Xarxaire i Sotrac. Però vaja, creiem que en qualsevol projecte d’habitatge en cessió d’ús que anem coneixent descobrim persones, idees i reflexions que ens serveixen com a font d’inspiració diària: si aquests companys ho han aconseguit, amb esforç, companyonia i treball conjunt, nosaltres també podrem arribar a fer realitat el nostre somni!