Històries de cohabitatge: Torrent Viu

06/11/2023

Qui sou?

Torrent Viu

 

Qui impulsa el projecte?

Persones diverses, moltes de les quals tenen vincles amb el barri de Sarrià, amb la col·laboració de Perviure.

On es troba o es trobarà?
Carrer de General Vives, 4-6 (Barcelona)

Quan es va crear i quantes sòcies sou?
Es crea l’any 2017 i hi haurà 16 habitatges.

Com va sorgir la idea d’unir-vos en cooperativa d’habitatge?
Volíem buscar un model nou d’habitatge lluny dels models actuals, amb la voluntat de conviure al marge de l’especulació actual i de tornar a mantenir i fer créixer vincles entre persones. Així, ens unim amb la idea de formar part d’un mateix col·lectiu, poder fer més barri, ciutat i país des de la convivència, solidaritat i transformació social, una idea que potser antigament estava més arrelada, però que el capitalisme agressiu  ha anat substituint paulatinament per un model més individualista i egoista.

Per què decidiu apostar per aquest model?
Creiem que és el model que s’apropa més a una manera de viure més justa, solidària i sostenible, d’entre els diferents escenaris d’habitatges actuals. Com sabem, el parc immobiliari ha estat els últims anys -i no sembla que hagi de canviar a curt termini-  un negoci abusiu, incívic, desproporcionat, on tan sols governa la competència desmesurada per afavorir a uns quants.

« El parc immobiliari ha estat els últims anys un negoci abusiu, incívic, desproporcionat»

Quin perfil o perfils de persones integren el projecte?
Dins de Torrent Viu tenim la sort de poder comptar amb gent jove i gent gran, amb gent de pensament molt assembleari i solidari i gent que s’inicia en aquesta nova manera de funcionar. Pensem i volem que la diversitat sigui un valor afegit pel creixement de la cooperativa,  sempre dins d’un marc de respecte, solidaritat i transformació social.

Torrent Viu
Torrent Viu

 

Quina diríeu que és la particularitat més destacada del projecte?

Es tracta d’un projecte emmarcat dins del Parc Joan Raventós, al barri de Sarrià. A més a més, un dels 16 habitatges serà un pis social. Hem establert una col·laboració amb la fundació Nazareth, que treballa amb joves extutelats.


En quina fase es troba el projecte?

Estem en fase d’aprovació del projecte executiu i a l’espera de començar les obres.

Ens expliqueu algun altre projecte d’habitatge cooperatiu que us resulti inspirador?

Destacaríem La Borda i La Balma.