Neix el segell CEL Coop per impulsar comunitats d’energia local en forma de cooperativa

14/02/2024

Avui, Dia de l’Energia, neix CEL Coop, una iniciativa que vol impulsar comunitats d’energia local en forma de cooperativa, avançar cap a la transició ecosocial i guanyar justícia energètica, tot oferint un acompanyament integral a les persones i entitats que vulguin crear una Comunitat d’Energia Local (CEL) cooperativa. L’FCTC impulsa aquest segell de qualitat que està format per una quarantena de cooperatives, entre les quals hi ha les nostres federades Coop Geeni i Sostre Cívic.

Les CEL són iniciatives col·lectives que neixen amb la fita de generar energia renovable -elèctrica o tèrmica- i destinar-la a l’autoconsum, a entitats que tenen necessitats energètiques o a col·lectius que es troben en risc de pobresa energètica. Amb la constitució de CEL Coop, el cooperativisme reivindica el model cooperatiu com la fórmula que millor s’ajusta a l’hora de crear una comunitat energètica local. Les cooperatives i les CEL comparteixen valors com l’autoajuda, l’autoresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat, la solidaritat i l’ambició de promoure una transformació ecosocial al territori. Les CEL cooperatives són entitats obertes i participatives que poden generar energia neta; reduir la factura elèctrica i el risc d’oscil·lacions en el preu de l’energia; gestionar democràticament l’energia que s’autogenera, i treballar per la justícia social energètica. A partir d’ara, a més, aquestes iniciatives ciutadanes que es trobin en procés de creació o consolidació podran gaudir dels serveis de consultoria tècnicad’acompanyament sociald’instal·lació, de gestió energètica i de seguiment legal o financer que ofereixen les cooperatives membres del segell CEL Coop.

Amb la creació d’aquest segell es vol afavorir la transició d’un model energètic centralitzat –oligopòlic– cap a un model més descentralitzat i autogestionari, lluitar contra la pobresa energètica i avançar cap a la democratització de la gestió de l’energia.