L’Assemblea General de la Federació ratifica l’expulsió de la cooperativa Cohousing Barcelona SCCL

26/11/2021

Comunicat d’Habicoop (Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya)

El Consell Rector de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya va decidir en sessió de 8 de juny passat l’expulsió com a membre de la mateixa de la cooperativa Cohousing Barcelona SCCL per comissió de faltes tipificades com molt greus pels Estatuts Socials. L’acord d’expulsió va ser recorregut  per la cooperativa afectada i va ser objecte de ratificació per part de l’Assemblea General de la Federació en data 2 de novembre de 2021.