Avís legal i Política de privacitat

Habicoop compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i de lliure circulació d’aquestes dades. Tot plegat amb l’objectiu de garantir la teva privacitat i ser transparents en l’ús de les teves dades.

 1. Qui és el titular d’aquesta pàgina web i responsable d’aquesta Política de Privacitat?

El titular d’aquesta pàgina web i responsable de les teves dades és:

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE HABITATGES DE CATALUNYA

c/Premià 15, primer pis

08014 Barcelona

T +34 934 882 138

Correu electrònic: info@fedcoophabitcat.org

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Si la teva cooperativa o entitat està federada o ha participat en alguna de les nostres activitats, formacions, sessions informatives o iniciativas, és probable que tinguem les teves dades.

 1. En quins apartats de la nostra pàgina web recollim dades?

3.1  A través de les inscripcions a activitats, esdeveniments o formacions organitzades per la Federació de Cooperatives de Habitatges de Catalunya o la utilització d’eines de suport. 

Recollim les dades identificatives de les persones usuàries de cooperatives federades que es volen inscriure a les activitats en els que ha mostrat interès. 

3.2. A través de les xarxes socials

Podrem recollir les vostres dades a través del seu perfil d’usuari en les xarxes socials de la Federació de Cooperatives de Habitatges de Catalunya, detallades en l’apartat 11 de la present política.

 1. Quines dades recollim?

Les dades que recollim són aquelles necessàries per mantenir una relació amb els usuaris vinculats a les cooperatives i entitats que són membres de la Federació de Cooperatives de Habitatges de Catalunya o amb aquelles persones i entitats que han manifestat de forma activa el seu interès i voluntat de mantenir-se informades de la nostra acció.

Les dades personals de les persones sòcies de cooperatives i entitats federades, així com les dades de facturació, quantitat de persones sòcies i treballadores, NIF etc, s’utilitzen per garantir l’adequada gestió de les activitats esmentades i les recollides a la nostra missió i pla de treball.

 1. Quin és l’objectiu de la recollida de dades?

La finalitat de la recollida de dades és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres usuaris, integrants de cooperatives i entitats membres de la Federació de Cooperatives de Habitatges de Catalunya i persones o entitats relacionades o interessades en el món cooperatiu.

Mitjançant aquest contacte directe i personalitzat la Federació de Cooperatives de Habitatges de Catalunya posa en pràctica la seva missió consistent a agrupar, liderar i representar el cooperativisme de habitatge.

 1. Per quin motiu podem tractar les vostres dades personals?

El tractament de les vostres dades personals permet garantir la vostra relació amb la Federació de Cooperatives de Habitatges de Catalunya com a persona sòcia d’una cooperativa o entitat federada o com a persona que sol·licita informació o participa en activitats organitzades per la Federació. L’enviament d’informació sobre activitats, campanyes o iniciatives de l’entitat respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

 1. Ús de les dades personals i ús de les dades per a finalitats comercials

La Federació de Cooperatives de Habitatges de Catalunya comunica als seus Usuaris que les dades personals que ens facilitin seran tractades per a les finalitats previstes a continuació:

7.1. Atendre i resoldre les sol·licituds o dubtes requerides dels Usuaris

7.2. Procedir al suport en el tràmit d’incorporació com a cooperativa o entitat federada, així com gestionar el pagament de quotes i generació de rebuts.

7.3. Informar de novetats o notícies relacionades amb la Federació de Cooperatives de Habitatges de Catalunya mitjançant correu electrònic, postal, telèfon o missatgeria instantània.

7.4. Enviar informació que es consideri que pugui ser d’interès dels usuaris, relacionada amb esdeveniments, estudis o activitats de la Federació de Cooperatives de Habitatges de Catalunya.

7.5. Els usuaris poden oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions ara o en qualsevol moment, escrivint a info@fedcoophabitcat.org .

 1. Compartir informació amb tercers

La informació facilitada pels usuaris s’utilitza per a enviar informació relacionada amb l’activitat de la Federació de Cooperatives de Habitatges de Catalunya i no es renvia ni comparteix amb tercers que no estiguin relacionats amb entitats de l’economia social.

 1. Consentiment inequívoc per al tractament de les seves dades

9.1. Consentiment de les persones físiques

En compliment del que exigeix el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que l’usuari ens faci arribar o enviï dades personals usant un formulari web, haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les seves dades. 

També, quan ens escrigui a algun dels nostres correus electrònics de contacte o bé a qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes dins la pàgina web, estarà acceptant expressament que puguem demanar les seves dades per la finalitat o petició que ens hagi indicat.

Amb aquesta (s) acció (és), ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d’acord amb que la Federació de Cooperatives de Habitatges de Catalunya, tracti les seves dades segons les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’entitat són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L’acceptació de l’Usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

9.2. Consentiment de les persones jurídiques o professionals per al tractament de les seves dades

L’informem que, si vostè actua en representació d’una persona jurídica o com a professional independent, ens autoritzarà a que li fem arribar informació associada a l’activitat per la qual es va posar en contacte amb nosaltres, en els moments oportuns a través de l’acceptació de la present política de privacitat.

 1. Sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit

El Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’usuari exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

La Federació de Cooperatives de Habitatges de Catalunya ofereix la garantia legal de l’aplicació d’aquests drets pel que, els usuaris, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, podran fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit escrivint al correu electrònic de contacte i domicili indicats al capdamunt, és a dir, al correu: info@fedcoophabitcat.org indicant de manera expressa la petició que desitja realitzar: accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat o oblit.

No obstant això, és important que com a Usuari tingui en compte que la informació que ja hagi compartit amb altres usuaris per altres vies podria continuar essent visible i que l’entitat s’exonera de tota responsabilitat en relació amb l’eliminació d’aquesta informació.

De la mateixa manera, la Federació de Cooperatives de Habitatges de Catalunya no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca de tercers, podent contenir-se en aquests mecanismes certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada per l’entitat però que encara consti en Internet per la redifusió de la mateixa, i en aquest cas, recomanem es dirigeixi als responsables d’aquestes plataformes per sol·licitar la cancel·lació o l’exercici d’un dret a l’oblit.

 1. Política a les xarxes socials

La Federació de Cooperatives de Habitatges de Catalunya disposa d’un perfil corporatiu a les xarxa social Twitter.

Així, en virtut del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, l’entitat és «Responsable del tractament de les seves dades» amb motiu de l’existència d’aquests perfils a les xarxes socials i el fet que ens segueixi i el puguem seguir, també.

Això significa que, si decideix incorporar el seu perfil corporatiu com a seguidor o donant un «Like» o un «M’agrada» als nostres continguts o perfils, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i sobre com fem servir les seves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les seves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels seus drets, tot sempre sota els efectes del Reglament abans esmentat.

D’altra banda, l’informem que utilitzarem aquesta xarxa social per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els projectes que realitzem, activitats que es fan a la Federació, entitats on participem o cooperatives federades. Emprant les funcionalitats d’aquestes plataformes, és possible que al seu mur o perfil, vegi publicades notícies amb aquest tipus d’informació.

 1. Política de cookies

La Federació utilitza galetes de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis de la web.

 1. Modificació de la present Política de Privadesa

La Federació de Cooperatives de Habitatges de Catalunya es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina web.

En cas que aquesta modificació afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d’aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat.

Es recomana a l’Usuari, en tot cas, que procedeixi a la lectura de la Política de Privadesa de la nostra pàgina web cada vegada que hi accedeixi.

Versió juliol 2021