El conveni ESAL impulsa la promoció d’onze cooperatives d’habitatge d’un total de disset promocions

17/05/2022

El passat 17 de març les entitats més representatives del sector de l’habitatge social i cooperatiu ens vam reunir amb l’Ajuntament de Barcelona en el Grup de Treball de la Taula d’Habitatge Cooperatiu, amb l’objectiu de fer un retorn del conveni ESAL i analitzar la situació dels projectes de l’ESS. 

Un dels temes que s’hi van tractar va ser l’adjudicació de les promocions d’habitatge, que van quedar repartides de la següent manera: en la primera fase es van adjudicar onze promocions, que signifiquen 362 habitatges; sis dels quals per a cooperatives de cohabitatge en dret d’ús i una cooperativa de lloguer. A la segona fase es van adjudicar tres promocions que sumen 192 habitatges; una de les quals per a cooperatives en cessió d’ús i una per a cooperatives de lloguer. Finalment, en la tercera fase es van adjudicar duess promocions que sumen 67 habitatges, les dues per a cooperatives en cessió d’ús. 

Després d’un any de vigència del conveni, l’Ajuntament i les entitats vam acordar introduir algunes millores que contribueixin a fer-lo més útil. Entre aquestes destaquen un increment de la subvenció retornable del 7% i fins a un 16% en determinats casos, una regulació de la Taula de Designació i una possible inclusió de solars dotacionals. 

El conveni, signat el novembre del 2020 per l’Ajuntament de Barcelona i el Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), Habicoop (Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya), la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac) i l’Associació Xarxa d’Economia Solidària (XES) va sorgir fruit de les diferents reflexions al voltant del sistema de concursos que posaven a disposició sol públic, per tal que les cooperatives i fundacions passessin a ser adjudicatàries, i està destinat a entitats sense ànim de lucre i inclou tant solars per edificar com habitatges per rehabilitar.

Llegeix més sobre el conveni aquí.

Mapa habitatges cessió d'ús Barcelona