Convocatòria dels ajuts destinats a la promoció de les cooperatives d’habitatges en cessió d’ús HABITATCOOP

25/11/2021

Imatge

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les bases reguladores que han de regir la convocatòria dels ajuts destinats a la promoció de les cooperatives d’habitatges en cessió d’ús HABITATCOOP

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=914948

“Aquesta Ordre s’articula amb l’objectiu de facilitar la capitalització de les cooperatives d’habitatges en règim d’ús sense ànim de lucre i, d’aquesta manera, potenciar noves fórmules per facilitar l’accés a un habitatge digne i a un preu assequible a l’abast de grans capes poblacionals. A la vegada, suposa també la consolidació de patrimoni a les mans de les cooperatives que en mantenen la gestió i el control i que són generadores de mercat social per mitjà de les contractacions de serveis bàsics com ara llum, telecomunicacions i assegurances, entre d’altres.

Aquest impuls garanteix la consolidació d’experiències existents i la creació de noves experiències arreu del territori català i possibilita que l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús esdevingui un model d’accés a l’habitatge de referència en l’àmbit de l’economia social i solidària, que contribueix a la generació de cooperatives autònomes i autosuficients, alhora que permet fer més assequible als socis d’aquestes cooperatives la possibilitat de gaudir del dret a l’habitatge.”