Finalitzen les obres de l’edifici de 91 habitatges HPO de la cooperativa Llar Unió Catalonia

21/09/2022

La cooperativa Llar Unió Catalonia va adquirir a l’INCASÒL, mitjançant un concurs públic, la parcel·la de 13.485 m² de sostre edificable amb un màxim de 2.200 m² de sostre comercial a Via Trajana, a Sant Adrià de Besòs. Ara, el projecte ha edificat la darrera parcel·la d’habitatges del sector Grup d’habitatges Via Trajana, un sector que ha tingut en els darrers anys una profunda transformació urbana.

L’edifici projectat consta de quatre plantes soterrànies, una planta baixa destinada a superfície comercial i noranta-un habitatges HPO, executats en quinze plantes, i que es distribueix mitjançant una única escala, amb nou habitatges per planta fins a la 4-5a i trenta-sis habitatges i cinc habitatges en onze plantes, de les quals les darreres nou corresponenen als habitatges amb preu concertat.

L’edifici presenta un total de noranta-un habitatges amb protecció oficial, dels quals quaranta-sis són de règim general i quaranta-cinc concertat, tots els habitatges disposen de dos banys complets i de balcons d’1,5m de vol o pati en el cas dels habitatges de planta primera.

La durada de l’obra de l’edifici d’habitatges i aparcaments ha estat de vint-i-set mesos, d’una previsió inicial de vint-i-quatre, coincidint l’inici de l’obra amb l’esclat de la pandèmia.

Podeu ampliar la informació aquí.