Formacions i cicles formatius

 

Dissenyem i oferim formacions i cicles formatius a les entitats federades en diferents àmbits vinculats a la gestió cooperativa i a l’habitatge. L’any 2023 Habicoop ofereix a les seves entitats federades dues línies de formació amb l’Escola Sert i amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 

Des d’Habicoop oferim formacions pròpies  adreçades a grups d’habitatge cooperatiu en les diverses fases del procés.

El programa de formació de l’Escola Sert està orientat a les necessitats formatives que requereixen els diferents perfils professionals del sector de l’arquitectura. Habicoop ha signat un conveni amb l’Escola Sert per oferir una selecció de la seva oferta formativa a les entitats federades amb una bonificació del 50% sobre el preu general.

En conveni amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Habicoop ofereix a les entitats federades places gratuïtes limitades en formacions sobre temes clau del cooperativisme com el desenvolupament d’habilitats directives, la gestió empresarial, la formació societària o l’emprenedoria cooperativa.

Podeu escriure a info@habicoop.cat per obtenir més informació.