Habicoop s’uneix a la campanya «Guanyem Terreny a l’Especulació»

31/03/2022

(xes.cat)

Habicoop s’uneix a la campanya «Guanyem Terreny a l’Especulació» que reclama a les administracions:

  1. Suport a la compra o adquisició de patrimoni
  2. Suport a la promoció d’habitatge assequible en sòl privat
  3. Facilitar i potenciar el dret de tempteig i retracte
  4. Foment de la conversió d’habitatge de lloguer privat en habitatge cooperatiu
  5. Desenvolupar mecanismes d’adquisició compartida entre administracions, societat civil i usuàries d’habitatge

Reivindiquem aquesta sèrie de demandes a les administracions públiques amb la voluntat d’avançar cap a un major impuls del model desenvolupant polítiques d’habitatge que contribueixin a convertir patrimoni privat en sòl públic cooperatiu comunitari, així com millorar l’assequibilitat dels projectes ubicats en aquest tipus de sòl. 

Els projectes d’habitatge cooperatiu que es basen en sòl privat demostren el potencial de vies guanyant terreny, sòl a sòl, a l’especulació del mercat privat. A més a més es contribueix a augmentar el parc d’habitatge protegit del territori que actualment és només del 2% a Catalunya.

Per aquest motiu, la sectorial d’habitatge de la XES, l’Observatori DESC i Habicoop hem fet arribar a l’administració pública una carta de demandes per a l’impuls de diverses mesures de política pública que facilitin l’augment de l’habitatge protegit, assequible i social, en patrimoni de caràcter privat. Us adjuntem les cartes dirigides a l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència d’Habitatge de la Generalitat.

Recuperem sòl privat amb la via cooperativa al dret a l’habitatge!