Històries de cohabitatge: Can 70

06/06/2023

Qui sou?
Can70

Qui impulsa el projecte?
Can70 forma part de la Cooperativa Sostre Cívic.

On es troba o es trobarà?
A Sarrià (Barcelona).

Quan es va crear i quantes sòcies sou?
Es crea el desembre de 2015 i actualment som 16 persones en el grup impulsor.

Com va sorgir la idea d’unir-vos en cooperativa d’habitatge?
L’objectiu fonamental de Can70 era -i encara és- compartir, conviure i gaudir la vellesa. El medi per a fer-ho possible era aconseguir un espai públic a la nostra ciutat (Barcelona) on construir un edifici que acollís una comunitat de persones amb voluntat d’envellir de manera activa, amb suport mutu i de forma autogestionada, concebent-ho com una alternativa al model actual d’envelliment.

Per què decidiu apostar per aquest model?
L’habitatge cooperatiu i col·laboratiu en cessió d’ús parteix del principi de considerar el valor d’ús com el principal valor de l’habitatge, fugint de tota especulació que no té en compte les relacions socials com a eix principal de la vida. Aquest model permet viure la vellesa de manera autogestionada i solidària en un entorn que facilita la vida autònoma i saludable de la gent gran atenent a les necessitats de les persones i propiciant el creixement personal i col·lectiu, alhora que contribueix a mantenir els vincles socials, humans i comunitaris amb el barri que ens acull tot contribuint a la transformació social de la ciuta

«Aquest model permet viure la vellesa de manera autogestionada i solidària»

Quin perfil o perfils de persones integren el projecte?
Persones de 55 a 73 anys, la gran majoria de les quals són dones, residents a diferents barris de la ciutat de Barcelona o en la seva rodalia més propera i totes elles sòcies de la cooperativa Sostre Cívic

Can70
Can70

En quina fase es troba el projecte?
Com a grup de persones interessades (primer) i com a associació sense ànim de lucre dedicada a la promoció del model de cohabitatge en cessió d’ús (després), hem aprofitat els recursos d’autoformació facilitats des de les entitats gestores i altres organismes públics i privats. Actualment, som Grup Motriu dins de La Dinamo i continuem a l’espera d’incorporació de nou sòl públic per part de l’Ajuntament de Barcelona en el Marc del conveni ESAL per construir un projecte de convivència plegades.

En cas que ja s’hagi iniciat la convivència, com resumiríeu aquesta experiència?

L’any 2021, l’Ajuntament de Barcelona va cedir en Dret de Superfície un solar al barri de Sarrià a la Cooperativa Sostre Cívic, que va decidir que seria per a Can70. Actualment ja s’està preparant el projecte arquitectònic que farà possible que Can70 sigui una realitat. En tots aquests anys, el grup ha crescut comunitàriament tant en la reflexió sobre els principis de l’habitatge cooperatiu, com en l’estructura organitzativa que possibilita la concreció del projecte i també posant les bases per bastir el model de suport mutu i cures que serà necessari per a la convivència.

Ens expliqueu algun altre projecte d’habitatge cooperatiu que us resulti inspirador?

Ens agrada el model de La Borda.