Històries de cohabitatge: La Raval

25/04/2023

Qui sou?
La Raval

Qui impulsa el projecte?
La Raval Cooperativa d’habitatges. Amb la col·laboració Lacol (àrea arquitectura), Construccions 360 (obra), La Ciutat Invisible (àrea jurídica, econòmica i gestoria) i la Dinamo Fundació (acompanyament)

On es troba?
Al Barri Vell de Manresa

Quan es va crear i quantes sòcies sou?
El 2018 es constitueix com a SCCL, tot i que ja es feia més d’un any que es treballava en el projecte. Som 20 adultes i 18 infants

Com va sorgir la idea d’unir-vos en cooperativa d’habitatge?
Aquesta iniciativa neix de l’Associació Barri Bell, constituïda el gener de 2017. Una associació formada per ciutadanes d’orígens, edats i realitats heterogènies, representant totes les etapes de la vida, per fer realitat un projecte d’habitatge cooperatiu generacional urbà en cessió d’ús, en concret, al barri antic de Manresa.

Per què heu apostat per aquest model?
Volem posar en pràctica una nova manera d’accedir a l’habitatge més digne, més assequible, més accessible, més eficient, que genera comunitat de cara endins; compartint uns espais de vida relacionals i comunitaris i alhora disposant d’uns habitatges privats, adaptats a les necessitats individuals. Aquesta organització de l’espai, i el fet de formar part del grup des d’abans d’anar-hi a viure, facilita la relació entre les persones, i fa que el suport mutu sorgeixi espontàniament, com una part més de la convivència. La voluntat és construir una comunitat cooperativa i solidària centrada en les persones i en les seves relacions i amb la voluntat, també, d’implicar l’administració en la creació de nous models d’accés a un habitatge digne i poder generar així alternatives que ens allunyin de l’individualisme.

Quin perfil o perfils de persones integren el projecte?
És un grup d’unes 30 persones molt divers. Actualment, les edats oscil·len entre els 74 i els 2 anys i mig. La meitat del grup som adultes, i l’altra meitat està formada per adolescents i infants. Hi ha persones que actualment ja viuen a la ciutat, i d’altres que s’hi traslladaran per viure a La Raval. Els models de convivència també són molt diversos: persones soles, parelles, famílies monomarentals, famílies nombroses, a temps
parcial (custòdia compartida), etc.

En quina fase es troba el projecte?
Actualment s’està construint l’edifici. És un moment complicat, per tot el que suposen les obres: la inversió, els imprevistos… Però tenim un bon acompanyament extern de La Dinamo, l’àrea d’obra de La Col, Coop 57, la implicació de la constructora 360+ i de la mateixa ciutat. Estem veient com aquest fet ens està enriquint pel que fa als aprenentatges i ens està enfortint com a grup.

En cas que ja s’hagi iniciat la convivència, com resumiríeu aquesta experiència?
Encara no s¡ha començat. L’estem imaginant i esbossant en els debats previs. Ara convivim en les trobades que fem trimestralment, on aprofitem per conèixer-nos amb més calma i profunditat. Sentim una mica de vertigen, però també moltes ganes i il·lusió per poder-ho viure.

Hi ha algun altre projecte d’habitatge cooperatiu que us resulti inspirador?
La Borda, al barri de Sants de Barcelona

LA RAVAL
LA RAVAL