Incidència

Fem incidència i col·laborem amb les administracions

Fem propostes a les administracions públiques per fer créixer l’habitatge cooperatiu i les assessorem en polítiques públiques. També oferim un servei d’orientació i assessorament a les administracions, especialment a les entitats locals, per impulsar nous projectes d’habitatge cooperatiu.

Emetem informes i dictàmens sobre temes relatius a l’habitatge i participem en fòrums i comissions consultives amb les administracions públiques. 

Aquí trobareu els últims posicionaments i documents d’incidència elaborats.

Habicoop és membre, entre d’altres, de:

Consell Superior de la Cooperació

Departament de Treball Afers Socials i Família. Generalitat de Catalunya

Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya

Consell de l’Habitatge Social de Barcelona

Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona

Taula d’Habitatge Cooperatiu del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona

Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona

Comissió de Reclamació d’Habitatge Protegit

Agència de l’Habitatge de Catalunya. Generalitat de Catalunya

Àmbit Participat de l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030

Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030