Què són els títols participatius i quins pots adquirir?

14/06/2023

Els títols participatius són un mecanisme de finançament voluntari que una entitat té al seu abast per autofinançar una necessitat concreta buscant el suport i la implicació de l’entorn i el teixit social.

Els títols participatius consten d’un valor nominal, un termini de venciment i una remuneració associada.  Mitjançant l’adquisició de títols participatius, la persona o entitat que els adquireix fa un préstec a l’entitat pel valor del títol comprat perquè aquesta el pugui destinar a les finalitats explicades i que li serà retornat amb les condicions prèviament establertes.

L’acord es concreta amb la generació d’un contracte entre l’entitat i la persona o entitat que subscriu el/s títol/s participatiu/s.

En resum, adquirint aquests títols podràs donar suport a iniciatives pioneres que treballen per un habitatge digne i adequat, i alhora, et beneficiaràs dels interessos dels diners invertits, que varien segons el projecte.

Quins títols puc adquirir actualment?

Entre les cooperatives federades a Habicoop, en aquests moments es poden adquirir títols de:

  • La Titaranya (impulsada per La Dinamo) és una cooperativa sense ànim de lucre d’habitatge i consum que ha restaurat l’immoble patrimonial Ca Robusté de Valls, amb 7 habitatges de protecció oficial i 3 locals per a entitats culturals i d’economia social. En una segona fase rehabilitarà 3 immobles més al C/dels Metges, amb una quinzena més d’habitatges i locals socials als baixos, i una nova plaça i carrer que unirà els carrers Carnisseria i Metges.  Podeu participa en el finançament del projecte de la Titaranya a través de tres models de títols participatius
  • Walden XXI (de Sostre Cívic) és el primer projecte d’habitatge cooperatiu sènior a Catalunya per fer possible una altra vellesa, activa i autogestionada. Està en marxa una campanya de finançament col·lectiu per fer possible aquesta alternativa comunitària d’habitatge per a les persones grans i completar el finançament del projecte d’habitatge cooperatiu sènior Walden XXI a Sant Feliu de Guíxols. Els títols a adquirir són de 500€ cadascun, i remuneren un 2,25% o 2,50% anual, segons el període de venciment escollit (a 4 o 6 anys).