Qui som?

Habicoop és la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya, és a dir, la plataforma que agrupa, promou i representa el cooperativisme d’habitatge d’arreu del país. La llei de cooperatives reconeix a Habicoop la representació pública dels interessos generals de les cooperatives d’habitatge, així com funcions d’assessorament i formació a les cooperatives i a les persones sòcies, la promoció del moviment cooperatiu i tota mena d’activitats relacionades.

Més enllà de les funcions que atorga la llei, Habicoop va aprovar l’any 2019 el manifest Fem habitatge, fem cooperativa per marcar els objectius de la federació per als propers anys.

Entitats federades

Actualment estan federades les següents entitats (en ordre alfabètic):

La cooperativa Arauca és una entitat sense ànim de lucre fundada en 2006 que promou habitatges a Catalunya al preu que costa fer-los i amb avantatges únics mitjançant Comunitats de Propietaris en el marc de la llei de cooperatives d’habitatge.

Arauca SCCL
https://www.arauca.org/
info@arauca.org
937 155 470

Casa Alternativa és una cooperativa sense ànim de lucre per a procurar a preu de cost habitatges, serveis o edificacions i obres complementàries a llurs socis i desenvolupar tot tipus d’activitats per la defensa dels drets en matèria d’habitatge.

Casa Alternativa SCCL
Pàgina web no disponible
marti@casaalternativa.com
931 594 696

La cooperativa Cel Obert produeix habitatge assequible i de qualitat per a famílies de pocs recursos des de 2001 optimitzant la gestió i els processos de construcció per garantir l’assequibilitat dels seus projectes.

Celobert SCCL
Pàgina web no disponible
phsabadell@telefonica.net
Telèfon no disponible

La cooperativa integral d’habitatges en règim de cessió d’ús Co-habitatge Can Tomàs Toni és un projecte de d’habitatge cooperatiu a Sant Antoni de Vilamajor que té com a objecte facilitar a les persones sòcies l’accés a un habitatge de caràcter social, econòmica i ambientalment sostenibles i facilitar-les l’accés a béns o serveis adquirits en comú, així com un espai convivencial i generacional en un entorn rural amb 5 hectàrees de terreny.

Co-habitatge Can Tomàs Toni SCCL
https://cantomastoni.cat/
contacte@cantomastoni.cat
Telèfon no disponible

Cohousing_Lab SCCL (COL·LAB) és una societat cooperativa que dóna serveis tècnics especialitzats per a la creació i gestió d’habitatges col·laboratius. COL·LAB assessora en temes tècnics, legals i econòmics i aporta la seva experiència avalada per mes de 200 projectes construïts, guiant als grups fins a la materialització dels seus propis co-llars, personalitzats, dignes, assequibles i sostenibles.

Cohousing_Lab SCCL
https://colab.cat/
info@colab.cat
654 638 911

La Cooperativa Obrera de Viviendas és una cooperativa d’habitatges amb més de 55 anys d’història, que va possibilitar l’accés a un habitatge digne a famílies treballadores del Prat davant les dificultats d’accedir-hi, i que avui segueix oferint serveis i suport als seus més de 1000 socis i sòcies.

Cooperativa Obrera de Viviendas (COV) SCCL
https://www.cov-elprat.com/
cov@cov.coop
933 791 400

La Dinamo és una fundació que neix amb l’objectiu de fomentar i promoure la implantació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com una alternativa als models convencionals d’accés a  l’habitatge, així com normalitzar la seva existència. La Dinamo vol esdevenir una eina de suport per aquelles iniciatives que contribueixen d’alguna manera en l’extensió dels projectes d’habitatge cooperatiu, i col·laborar amb elles per a fer possible la rèplica d’experiències pel territori.

La Dinamo Fundació
https://ladinamofundacio.org/
info@ladinamofundacio.org
693 596 174

La Domestika logo

El projecte de cooperativa d’habitatge La Domèstika de La Farga està basat en la sororitat: aposta per les aliances entre dones per donar-se suport mutu i construir projectes estables de convivència. La cooperativa vol impulsar una realitat material que serveixi per acollir (i nodrir) una estructura afectiva més enllà de la família tradicional, al voltant de la família escollida, i superadora de l’atomització. El projecte neix entre persones que ja tenien vincles i ganes de fomentar relacions de cura i suport amb la comunitat.

La Domèstika de La Farga SCCL
https://ladinamofundacio.org/project/la-domestika/
ladomestikadelafarga@gmail.com
No disponible

Fem Ciutat és una cooperativa d’habitatges de llarga trajectòria, fruit de la fusió, l’any 2015, de dues cooperatives veïnals que varen néixer amb la vocació de desenvolupar habitatge protegit, facilitant l’accés a l’habitatge de milers de famílies que no podien accedir al mercat lliure.

Fem Ciutat SCCL
http://www.femciutat.cat/
info@femciutat.cat
934 882 010

Geeni, SCCL és una cooperativa integral de serveis (al habitatge sostenible i rehabilitació energètica integral residencial i les Comunitats Energètiques Locals CEL), d’habitatge, rehabilitació i consum, que prioritza protegir la salut i benestar dels usuaris d’habitatges, per sobre dels criteris de sostenibilitat i l’estalvi energètic.

Geeni SCCL
https://geeni.es/coopgeeni
info@geeni.es
931 967 638

llar_jove

Llar Jove neix el 2004 de la voluntat d’un equip de persones que volen impulsar nous models de convivència i d’accés a l’habitatge de forma comunitària, accessible, trencant amb la mentalitat de considerar l’habitatge com un bé d’inversió segur i fomentant nous models de convivència entre veïns i veïnes vinculades al territori que habiten.

Llar Jove SCCL
https://llarjove.cat/
info@llarjove.cat
937 895 060

Llar Jove – Marina del Prat Vermell SCCL comparteix la visió de Llar Jove i busca satisfer les necessitats d’habitatge assequible i de qualitat de veïnes i veïns de La Marina del Prat Vermell amb criteris socials, sans i sostenibles.

“La Chalmeta”. Llar Jove – Marina del Prat Vermell SCCL
http://www.lachalmeta.coop
hola@lachalmeta.coop
Telèfon no disponible

Llar Unió Catalonia és una societat cooperativa que neix a l’any 2003 amb l’objectiu de consolidar el sistema de promocions en règim de cooperatives, gestionades per Qualitat Habitatge Social, posant de relleu el caire social del grup.

Llar Unió Catalonia SCCL
http://www.qhs.cat/
E-mail no disponible
936 011 080

Perviure és una gestora cooperativa sense ànim de lucre creada per acompanyar processos d’autopromoció col·lectiva amb una visió transformadora del concepte de convivència i del model de tinença. Té com a objectiu la promoció i la difusió del cohabitatge, principalment el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a través de l’acompanyamet integral tècnic i humà.

Perviure SCCL
https://perviure.org/
info@perviure.org
Telèfon no disponible

Sostre Cívic és una entitat nascuda l’any 2004 que actualment està formada per més de 900 persones sòcies arreu del territori. El seu objectiu és promoure un model alternatiu d’accés a l’habitatge, més just i accesible, sense ànim de lucre, no especulatiu i transformador.

Sostre Cívic SCCL
https://sostrecivic.coop/
info@sostrecivic.cat
933 996 960

La Xarxaire és una cooperativa dʼhabitatge de la Barceloneta que aposta per un model transformador dʼhabitatge posant les persones, el veïnat i la sostenibilitat de la vida al centre. Les 11 sòcies veïnes de la Barceloneta, provinents de disciplines diverses, aposten per lʼautogestió amb la voluntat de ser coherents amb el model de territori que la mateixa cooperativa defensa.

La Xarxaire SCCL
https://laxarxaire.com/
info@laxarxaire.com
Telèfon no disponible