Busquem equip professional per elaborar un estudi d’impacte de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

02/04/2024

La secció d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús d’Habicoop vol contractar un estudi d’impacte de l’habitatge cooperatiu en aquesta modalitat.

Aquest estudi, que s’haurà de desenvolupar durant el 2024, ha de permetre conèixer l’impacte i/o els resultats com a mínim en els àmibts econòmic i de l’assequibilitat, social i ambiental.

L’estudi permetrà millorar la visibilització de l’impacte positiu de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, especialment útil en l’establiment de polítiques públiques i en la cerca de finançament.

Aquí podeu consultar els termes de referència, on trobareu els requisits de l’equip, els criteris de valoració per a la selecció i el pressupost.

Presenteu la vostra proposta al correu electrònic coordinacio@habicoop.cat fins al 18 d’abril