Habitatge cooperatiu amb serveis pel dret a una vida activa i independent

Aquest document marc, aporta unes bases referencials i proposa una metodologia per a realitzar una diagnosi i formulació estratègica, amb objectius, iniciatives i accions rellevants, per tal de plantejar i posar en marxa la iniciativa conjunta de Sostre Cívic i la Cooperativa Obrera de ViviendasImpuls Habitatge Cooperatiu amb Serveis‘, tot comptant amb el suport de la consultoria social Alter Civites.