El Consell de Ciutat de Barcelona aprova un dictamen que reforça l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

29/01/2024

Habicoop ha contribuït activament en l’elaboració del dictamen

El Consell de Ciutat, que és el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona, va aprovar el dictamen d’habitatge destinat a polítiques socials al darrer plenari del 2023.

Per tal de donar resposta a l’emergència d’habitatge de la ciutat, durant el plenari es van exposar les recomanacions d’un grup de treball que va aplegar diverses posicions i mirades. El resultat és un dictamen que contempla recomanacions com assolir el 10% d’habitatge destinat a polítiques socials o de protecció oficial durant els propers 4 anys; que els edificis de propietat pública sense ús no es treguin a subhasta o es venguin, sinó que es destinin a polítiques socials; i identificar, en qualsevol mesura dirigida a persones amb diversitats, a quina diversitat es fa referència, per tal de donar millor resposta a les necessitats dels diferents col·lectius.

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, un dels protagonistes de la sessió

Habicoop és una de les entitats que ha contribuït activament en l’elaboració del dictamen, el qual inclou demandes específiques pel que fa a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, com seguir impulsant (a través de finançament, garanties i mesures fiscals) aquest model de cooperatives d’habitatge existents a la ciutat, per tal que incrementi la producció d’habitatge social i assequible.

També s’insta a finalitzar l’aprovació de l’ordenança de tanteig i retracte per tal que les cooperatives d’habitatge i entitats sense ànim de lucre disposin del dret de tanteig i retracte per a la compra d’habitatge privat amb destí a polítiques socials.

A més, es dictamina continuar donant compliment al conveni ESAL, tot agilitzant l’adjudicació de sòl prevista, que té per objectiu aixecar i/o rehabilitar 1000 pisos durant els propers anys.

La sessió, que va tenir lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, va comptar amb la participació d’una setantena de persones i va estar presidida per l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la tinent d’alcalde de la ciutat, Laia Bonet.