La diversitat en l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: estudi preliminar i propostes

Quotidiana, SCCLl’Associació Migress i La Dinamo Fundació han redactat un estudi sobre la diversitat en l’habitatge cooperatiu.

L’estudi té per objectiu fer una primera radiografia sobre la diversitat existent dins l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, així com sobre les desigualtats associades al mateix des de diferents enfocaments:

  • Gènere
  • Diversitat d’origen
  • Discapacitat intel·lectual

Enllaç a la guia