25/11/2022

REAS i XES: «La via cooperativa pel dret a l’habitatge – Fòrum per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús 2022»

27/10/2022

Trobada de projectes d’habitatge cooperatiu de la Catalunya Central

29/09/2022

Habicoop+Coòpolis: Marc legal de l’habitatge cooperatiu. Actualitat, canvis i reptes.