Habicoop creix amb una nova entitat sòcia: Can Carner SCCL

24/11/2022

Habicoop celebra la incorporació d’una nova entitat sòcia compromesa amb la promoció i gestió d’habitatge cooperatiu.

Can Carner Cooperativa d’Habitatge és un projecte d’habitatge cooperatiu basat en un model alternatiu d’accés i tinença de l’habitatge: La cooperativa és la propietària i les sòcies disposen del dret d’ús sense limitacions temporals. La cooperativa està rehabilitant la masia de Can Carner del segle XII, habilitant 12 espais privatius i espais compartits. La cooperativa és intergeneracional amb la voluntat de cobrir, de manera col·lectiva i sostenible, les necessitats de les persones al llarg de la vida i dels diferents moments vitals.

Benvingudes a Habicoop!

Més informació:

http://cancarner.coop/            http://habicoop.cat/qui-som/