Habicoop creix amb una nova entitat sòcia: La Dinamo Fundació

01/03/2022

 

 

 

Habicoop celebra la incorporació d’una nova entitat sòcia compromesa amb la promoció i gestió d’habitatge cooperatiu.

La Dinamo és una fundació que neix amb l’objectiu de fomentar i promoure la implantació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com una alternativa als models convencionals d’accés a  l’habitatge, així com normalitzar la seva existència. La Dinamo vol esdevenir una eina de suport per aquelles iniciatives que contribueixen d’alguna manera en l’extensió dels projectes d’habitatge cooperatiu, i col·laborar amb elles per a fer possible la rèplica d’experiències pel territori.

Benvingudes!