Habicoop creix amb una nova entitat sòcia: La Domèstika de la Farga

31/05/2022

La Domèstika de la Farga

Habicoop celebra la incorporació d’una nova entitat sòcia compromesa amb la promoció i gestió d’habitatge cooperatiu.

El projecte de cooperativa d’habitatge La Domèstika de La Farga està basat en la sororitat: aposta per les aliances entre dones per donar-se suport mutu i construir projectes estables de convivència. La cooperativa vol impulsar una realitat material que serveixi per acollir (i nodrir) una estructura afectiva més enllà de la família tradicional, al voltant de la família escollida, i superadora de l’atomització. El projecte neix entre persones que ja tenien vincles i ganes de fomentar relacions de cura i suport amb la comunitat.
El maig del 2021 l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del conveni signat amb diferents entitats i institucions va adjudicar a La Domèstika un edifici al carrer Rossend Arús, al barri de Sants. Aquest edifici de dues plantes està ara deteriorat i buit, i les sòcies de la cooperativa hauran de rehabilitar-lo completament. Actualment el projecte es troba en fase de promoció, i d’estudi sobre quin ha de ser l’encaix del projecte en l’edifici per poder donar habitatge a les sòcies.

Benvingudes a Habicoop!