Habicoop creix amb una nova entitat sòcia: Perviure

30/05/2022

Habicoop celebra la incorporació d’una nova entitat sòcia compromesa amb la promoció i gestió d’habitatge cooperatiu.

Perviure és una gestora cooperativa sense ànim de lucre creada per acompanyar processos d’autopromoció col·lectiva amb una visió transformadora del concepte de convivència i del model de tinença. Té com a objectiu la promoció i la difusió del cohabitatge, principalment el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a través de l’acompanyamet integral tècnic i humà.  Treballem amb una metodologia pròpia i adaptada a cada projecte amb especial atenció en la cura de les relacions i la diversitat. Donem suport als grups i col·lectius en la dinamització i facilitació de grups, la gestió econòmica i financera, l’assessorament legal, jurídic i urbanístic i el co-disseny de l’arquitectura i la gestió de l’obra.

Benvingudes!