Històries de cohabitatge: La 111

22/05/2023

Qui sou?
La 111

Qui impulsa el projecte?
Un grup de persones residents a Barcelona amb perfils diversos, constituïdes amb el nom d’Associació Comunitat 111 i a les portes d’establir-se formalment com a cooperativa d’habitatge en cessió d’ús, amb el suport de La Dinamo.

On es troba o es trobarà?
Al barri del Poblenou (districte de Sant Martí).

Quan es va crear i quantes sòcies sou?
Es crea l’any 2017 i actualment som 19 sòcies i 11 incorporacions recents.

Com va sorgir la idea d’unir-vos en cooperativa d’habitatge?
La 111 arrenca el 14 d’octubre de 2017 amb una primera reunió de tanteig amb persones representants de set unitats de convivència interessades en el model de cohabitatge en cessió d’ús. El projecte de grup de convivència era nou, però les relacions humanes entre les persones que l’integren tenen -en molts casos- anys de vida. Avui, algunes d’aquelles unitats familiars que van emprendre la iniciativa continuen vinculades al projecte que es va constituir en associació el 2019. Des de llavors, el grup ha estabilitzat la seva composició estructural, tot afegint noves persones interessades a unir-se a una cooperativa en creixement continu, i celebra una reunió mensual per definir plegades la convivència futura.

Per què decidiu apostar per aquest model?
La 111 és una cooperativa ecofeminista d’habitatge en cessió d’ús a Barcelona que qüestiona el model residencial especulatiu i planteja una alternativa al sistema capitalista i patriarcal. El nostre projecte promou habitar de manera comunitària, col·laborativa i participativa com a forma de vida i com a eina per a la transformació social, així com trencar amb els circuits convencionals i individualistes del mercat immobiliari especulatiu, generant noves formes de governança, de titularitat col·lectiva i de qüestionament del model de família nuclear tradicional.

«Qüestionem el model residencial especulatiu i plantegem una alternativa al sistema capitalista i patriarcal»

Quin perfil o perfils de persones integren el projecte?
La 111 està integrada per un grup intergeneracional de 30 persones, amb edats que van dels 2 als 55 anys, arrelat a la ciutat de Barcelona i amb perfils humans i professionals molt diversos. Considerem que el coneixement personal previ entre moltes de nosaltres i el bagatge acumulat com a grup fan del nostre projecte cooperatiu una realitat comunitària forta i compromesa.

La 111
La 111

 

En quina fase es troba el projecte?
Com a grup de persones interessades (primer) i com a associació sense ànim de lucre dedicada a la promoció del model de cohabitatge en cessió d’ús (després), hem aprofitat els recursos d’autoformació facilitats des de les entitats gestores i altres organismes públics i privats. Actualment, som Grup Motriu dins de La Dinamo i continuem a l’espera d’incorporació de nou sòl públic per part de l’Ajuntament de Barcelona en el Marc del conveni ESAL per construir un projecte de convivència plegades.

«Continuem a l’espera d’incorporació de nou sòl públic per part de l’Ajuntament de Barcelona»

En cas que ja s’hagi iniciat la convivència, com resumiríeu aquesta experiència?

Encara no hem iniciat la convivència. Ens reunim, però, periòdicament en reunions mensuals i en dinàmiques de treball de jornades completes que van més enllà de les trobades de treball. De la mateixa manera, durant aquests anys hem fet també alguna escapada de cap de setmana amb tot el grup per conèixer-nos més i dedicar temps de forma conjunta als documents de treball que conformen el nostre ideari i els nostres principis com a grup cooperatiu.

Ens expliqueu algun altre projecte d’habitatge cooperatiu que us resulti inspirador?

Projectes com Princesa o La Borda, especialment, són referents per haver obert el camí a la nostra ciutat en aquest model; també pel que fa al model arquitectònic. Darrerament, hem conegut experiències més properes com La Balma, Cirerers o La Morada que també ens aporten coneixements i experiències que ens resulten engrescadores i podem considerar en certa manera referents més recents per al nostre projecte.