La Justicia ratifica l’expulsió de Cohousing Barcelona SCCL per mala praxi

04/10/2022

Com a part de les seves funcions de representació, defensa i promoció del cooperativisme d’habitatge, la Federació ha donat resposta a la petició de les persones afectades per les males pràctiques de Cohousing Barcelona SCCL. 

La cooperativa, presidida pel senyor Juli C. i el secretari de la qual és Miguel B., té diversos litigis amb els seus socis i sòcies, els quals van sol·licitar ajuda i empara a Habicoop, la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya. 

Amb aquesta actuació la Federació ha vetllat en tot moment pel compliment dels principis cooperatius, de les normatives pròpies del cooperativisme d’habitatges i del cooperativisme en general, iniciant a finals del 2020 un procés d’intermediació entre la cooperativa avui expulsada i part dels seus socis, amb l’objectiu  d’aclarir els fets denunciats. 

Després de la negativa de la cooperativa Cohousing Barcelona SCCL a col·laborar i esclarir els fets, es va iniciar un expedient sancionador que va culminar amb la seva expulsió de la Federació el 8 de juny de 2021 per comissió de faltes tipificades com a molt greus pels Estatuts Socials. L’acord d’expulsió va ser recorregut per la cooperativa afectada i va ser objecte de ratificació per part de l’Assemblea General de la Federació en data 2 de novembre de 2021.

La posterior demanda presentada per Cohousing Barcelona SCCL, que pretenia la nul·litat de l’acord d’expulsió com a sòcia de la Federació, ha estat desestimada íntegrament pel jutjat mercantil número 6 de Barcelona, que assumeix com a conclusions els arguments de la Federació exposats clarament en la seva contestació a la demanda.

 

Podeu llegir la sentència aquí

 

La sentència afirma que l’abundant prova documental aportada per la Federació i presentada per l’equip de Priori Advocats permet acreditar la regularitat del procediment d’expulsió i la coherent i proporcionada petició d’informació efectuada a Cohousing Barcelona SCCL, donades les greus irregularitats denunciades per alguns dels socis i sòcies, davant les quals la Federació no es podia quedar de braços plegats. 

La sentència assevera, a més, que les proves testificals dels socis de la demandant evidencien de manera aclaparadora l’existència d’irregularitats molt significatives, totes elles lligades al procés inicial de promoció d’habitatges cooperatius i a la forma en què Cohousing Barcelona SCCL limitava l’exercici del dret d’informació de les seves sòcies. Queda constatat que les irregularitats denunciades són contràries als principis cooperatius, perquè suposen la negació del principi democràtic, comprometen greument el dret d’informació dels socis i, fan impossible complir amb la iniciativa social de la cooperativa, que és la construcció d’habitatges. Aquests fets suposen un greu perjudici dels drets econòmics dels seus membres cooperativistes.

El document conclou amb contundència sobre la puresa del procediment d’expulsió, les garanties amb les quals es va dur a terme, la possibilitat de defensa que va tenir la cooperativa expulsada i la imparcialitat de l’òrgan instructor, això és el Consell Rector de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya.

La sentència assevera que no es té per acreditada cap de les objeccions abocades contra la Federació i desestima la demanda, condemnant a Cohousing Barcelona SCCL a cobrir els costos del procés.

Amb aquesta resolució acaba una important etapa per a Habicoop. Sense perjudici d’un eventual procediment en segona instància, aquest pronunciament ve a reforçar la postura de la Federació i el seu Consell Rector en defensa dels valors i principis cooperatius recollits en els seus Estatuts Socials.

L’esforç en recursos i dedicació ha estat considerable, com ho ha estat també el de mantenir silenci fins al moment oportú, respectant els temps i la tasca dels tribunals de justícia.