Grup de Treball Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge. Aportacions al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge

Aportacions d’Habicoop al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge dins del Grup de Treball PTSH del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona (CHSB).