Les claus de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

L’objectiu d’aquesta guia és descriure les característiques bàsiques del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, per tal que les persones que estan interessades en aquest model com a opció per engegar un nou projecte puguin ampliar-ne els coneixements.