Proposta de Resolució per al reconeixement i impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

La Proposta de Resolució per al reconeixement i impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús s’ha presentat formalment al Parlament de Catalunya el 25 de gener de 2022. El document l’han signat els grups parlamentaris d’Esquerra Republicana, CUP – Un Nou Cicle per Guanyar i En Comú Podem, a instància de Habicoop (Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya) i la Xarxa d’Economia Solidària (XES).

Serà el primer cop que el Parlament abordi l’impuls de l’habitatge en cessió d’ús que els darrers anys va obrint-se camí a Catalunya com a alternativa cooperativa al lloguer i la compra. Actualment, si bé el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús se cita a la Llei 12/2015 de cooperatives de Catalunya, aquesta no n’estableix una regulació específica. La resolució persegueix, doncs, traslladar a la Llei les característiques fonamentals del model d’habitatge de cessió d’ús català, i impulsar nous programes de política pública que afavoreixin l’assequibilitat i inclusivitat dels projectes.