Cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús: el paper de les administracions per crear un entorn favorable

14/12/2021

Imatge

Cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús: el paper de les administracions per crear un entorn favorable

14 de desembre de 2021, 10h / Format híbrid: Lleialtat Santsenca + Youtube

 

Objectius

 • Visibilitzar experiències inspiradores de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.
 • Identificar iniciatives de l’administració pública per promoure el model de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.
 • Intercanvi d’experiències de col·laboració entre el cooperativisme i l’administració per crear un entorn favorable per a les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.

 

Presentació
L’accés a l’habitatge per a totes les persones és un dels principals reptes que tindrem a Catalunya en els propers anys. Fa temps que estan prenent forma models alternatius d’accés i tinença d’habitatge, alguns d’ells amb grans èxits i amb experiències diverses que poden servir de referència per replicar i estendre el model. Es tracta de sistemes que pretenen garantir el dret a l’habitatge en base a la cooperació i l’autogestió, com per exemple la copropietat, el cohabitatge, la masoveria urbana, les cooperatives en règim de cessió d’ús…
La jornada servirà per donar a conèixer el model d’habitatge cooperatiu de cessió d’ús, que consisteix essencialment en que el sòl continua essent propietat municipal, l’edifici és propietat de la cooperativa que l’ha construït i els socis/sòcies gaudeixen d’un dret d’ús dels habitatges a perpetuïtat.
L’objectiu d’aquesta jornada és aprofundir en diferents projectes executats o en construcció amb l’objectiu de donar eines i poder repetir el model a diferents territoris de Catalunya

 

Persones a qui ens dirigirem

 • Persones interessades en el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús.
 • Grups impulsors de cooperatives en cessió d’ús.
 • Personal tècnic i administratiu, càrrecs electes dels ajuntaments i consells comarcals i a les entitats que tinguin relació amb l’àmbit de l’habitatge.

 

Programa

10.00h Benvinguda i presentació.

 • Josep Vidal. Director general de l’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives.
 • Jordi Gálvez. President de la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya.

10.10h El cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús a Catalunya.

 • David Guàrdia. Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya.
 • Carles Sala. Secretari d’Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat.
 • Roser Massaguer i Malleu. Regidora delegada de Benestar Social de l’Ajuntament de Palafrugell.
 • Anselmo Menéndez. Subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Fomento.
 • Lali Daví. Sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la Xarxa d’Economia Solidària.

10.50h BLOC I: facilitar l’accés al finançament.

 • Antoni Vallès. Director de Desenvolupament de Negoci de l’ICF. Habitatge social
 • Álvaro Porro. Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària de l’Ajuntament de Barcelona. Fons de Garantia.

11.10h BLOC II: polítiques fiscals i ajuts directes a les iniciatives de cooperatives en cessió d’ús.

 • Laia Muñoz. Regidora d’Habitatge de l’Ajuntament Cardedeu: línia de subvencions per promoure l’habitatge cooperatiu amb cessió d’ús.
 • Vanesa Valiño. Cap de gabinet de la Regidoria d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona: exempció de l’IBI, ajuts a la promoció.
 • Roser Hernandez. Subdirectora general d’economia social i solidària i cooperatives de la Generalitat de Catalunya. Nova línia d’ajuts HabitatCoop.
 • Oscar López. Fiscalista Grup Integral. Propostes des del sector.

11.40h BLOC III: facilitar l’accès al sol.

 • Maria Puig. Regidora Recursos Humans, Habitatge, Patrimoni Local, Arxiu, Participació Ciutadana i Comunicació de l’Ajuntament Palamós
 • Isabel Ezpeleta. Responsable jurídica de l’oficina d’habitatge de la Diputació de Barcelona. Iniciatives per a la promoció de l’habitatge en cessió d’ús.

12.00h Cloenda i properes passes.

 • Enric Vinaixa. Secretari de Treball de la Generalitat de Catalunya.

 

Inscripcions

https://t.co/S7bZknv12A?amp=1