Jornada ‘Sòl i habitatge: camins cap a una governança comunitària’

13/06/2024

La investigadora Mara Ferreri ha coordinat en el darrer any una investigació impulsada des de La Dinamo, en la que s’han realitzat diferents casos d’estudis sobre mecanismes de cooperativisme d’habitatge per recuperar sòl privat. Els casos d’estudi s’han realitzat juntament amb les investigadores Melissa Fernández i Lorenzo Vidal.

La jornada té l’objectiu de compartir els estudis de cas realitzats i reflexionar sobre els elements claus i els aprenentatges i reptes que plantegen.

  • 9h45- 11h TAULA 1. Habitatge dispers – Investigadora Mara Ferreri i La Fundició SCCL.

L’objectiu de la taula és compartir les experiències de La Fundició i de l’estudi de pis de cens vitalici sobre habitatge cooperatiu dispers.

  • 11h15 – 12h30 TAULA 2. Sòl comunitàri i béns comunals – Investigador Lorenzo Vidal, La Titaranya SCCL, Coop57 SCCL i Katakrak SCCL

L’objectiu de la taula és compartir les experiències de La Titaranya SCCL i del projecte Nagusia (Coop57 SCCL i Katakrak SCCL) sobre béns comunals i sòl comunitari.

  • 12h30 – 13h45 TAULA 3. Desmercantilització i cooperativització de blocs- Invetsigadora Melissa Fernández, La Closca SCCL i Sindicat de Llogateres

L’objectiu de la taula és compartir les experiències  de La Closca SCCL i Sindicat de Llogateres sobre desmercantilització i cooperativització de blocs.

Dia: Dijous 13 de juny de 2024

Lloc: Presencialment a l’Espai Francesca Bonnemaison i en streaming

Més informació i inscripcions: Aquí i comunicacio@ladinamofundacio.org