El Departament de Drets Socials incorpora una línia de suport a projectes cooperatius per a gent gran

23/01/2024

El Departament de Drets Socials ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la promoció de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a gent gran. Aquest model d’habitatge contribueix a l’autoorganització per a una vellesa digna.

Aquesta nova línia de suport pionera, que s’enmarca en la convocatòria ordinària de subvencions a entitats de l’àmbit de les polítiques socials del Departament de Drets Socials, té com a objectiu impulsar projectes cooperatius destinats a persones grans, amb espais i serveis compartits per donar suport a les seves necessitats específiques, posant la cura al centre i evitant la soledat no desitjada. 

L’existència d’una línia de suport específica per aquest tipus de projectes era una demanda del sector des de fa anys. En aquest sentit, la resolució del Parlament de Catalunya 374/XIV aprovada per àmplia majoria el 2022, instava el govern a “Reconèixer i promoure l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a gent gran amb serveis i espais compartits, també conegut com a cohabitatge sènior” i a “donar suport als projectes que en desenvolupen i facilitar que siguin més assequibles”. Des de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya es considera que aquesta línia d’ajuts contribueix significativament a donar resposta a aquesta demanda social i del sector de l’habitatge cooperatiu.

La línia d’ajuts està centrada en subvencionar inversió en obres de nova implantació i obres de reforma, reparació, adequació i millora de projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús destinats a persones principalment majors de 60 anys. Els projectes han de disposar d’un mínim del 15% d’espais comuns, un pla col·laboratiu o de convivència amb un mínim de serveis comuns, han de tenir la titularitat de l’immoble, projecte bàsic visat i haver demanat llicència d’obres. L’import previst és d’un màxim de 15.000€ per habitatge o allotjament i un màxim de 450.000€ per projecte.

 

Habitatge cooperatiu sènior, un model a l’alça

L’habitatge cooperatiu per a la gent gran és una modalitat que està prenent força tant a Catalunya com a la resta de l’estat. Aquesta proposta ofereix una alternativa cooperativa i sense lucre a la institucionalització, tot promovent un model d’envelliment més actiu, i està alineada a les estratègies de les diferents administracions públiques cap a la desinstitucionalització.

A casa nostra existeixen projectes en sòl privat, com és el cas de Walden XXI, i també en sòl públic, com el projecte pioner Can 70, sorgit del Conveni ESAL.

També coneixem altres experiències arreu de l’estat com Trabensol o Convivir, que serveixen com a referents per a aquest model innovador.

Amb l’aprovació de la primera convocatòria per a habitatge cooperatiu destinat a la gent gran, la Generalitat reforça el seu compromís amb aquest model d’habitatge, obrint la porta a la materialització d’habitatges cooperatius que millorin la qualitat de vida de les persones d’edat avançada a Catalunya. Aquesta notícia representa un pas fonamental cap a un futur on l’habitatge cooperatiu sigui una opció possible i accessible també per a la gent gran.

Els projectes d’habitatges cooperatiu de gent gran de cooperatives federades que tinguin dubtes sobre la convocatòria poden adreçar-se a la Habicoop.

Aquí podeu consultar un resum de les bases i convocatòria.