Com fer més habitatge cooperatiu? Mecanismes de col·laboració público-cooperativa a Barcelona

13/09/2022

Ampliar el parc públic d’habitatge és un dels principals reptes als quals ha de fer front Barcelona per garantir el dret de tothom a tenir un sostre. Per aquest motiu, seguint el model de ciutats com Viena, Amsterdam o Berlin, el 2020 es va signar un conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i les principals federacions de cooperatives i fundacions d’habitatge social, el Conveni ESAL, a través del qual es regulen i s’estableixen els mecanismes d’assignació dels solars públics a les entitats, la cessió dels sòls i els ajuts públics. Des de llavors s’han posat en marxa 14 projectes d’habitatges cooperatius en cessió d’ús i de lloguers assequibles, que es convertiran en la llar de 555 famílies i persones en situació de vulnerabilitat social o amb alguna mena de discapacitat o dependència.

Aquesta sessió anirà destinada a explicar quins projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús s’han iniciat en el marc d’aquest conveni i quins estan programats per executar-se, alhora de difondre els mecanismes i requisits per poder participar en futures convocatòries.

La sessió és gratuïta i oberta a tots els públics.

Organitzada pel cercle de Transició Ecosocial de Coòpolis.

Data: 13 de setembre
Lloc: Coòpolis, Barcelona
Horari: 18 a 19:30h

Inscripció: https://www.bcn.coop/agenda/com-fer-mes-habitatge-cooperatiu/

Més informació: https://www.bcn.coop/agenda/com-fer-mes-habitatge-cooperatiu/